Home > Industry/Domain > Religion

Religion

Refers to any set of beliefs of any community or nation, concerning the cause, nature, and purpose of life and the universe, especially when considered as the creation of a supernatural or divine agency.

0Categories 70899Terms

Add a new term

Contributors in Religion

Religion >

lingvistică cognitivă

Language; Grammar

Ramură a lingvisticii care interpretează limba din punct de vedere al conceptelor care stau la baza formelor sale. Uneori conceptele por fi universale, alteori specifice pentru o ...

însușirea limbii

Language; Grammar

Procesul prin care omul dobîndește capacitatea de a percepe, produce și utiliza cuvinte pentru a înțelege și a comunica. Această capacitate presupune preluarea de alte capacități ...

A inspira

Education;

1 a: a face să fie pătrunsă cu ceva (ca un principiu sau calitate), care modifică, de obicei, pentru o mai bună b: a introduce, a insinua 2: a inspira, a anima 3: la macerat ...

Înţelegător

Education;

1: existenţa sau operarea printr-o afinitate, interdependenţă, sau asociaţie mutuală 2 a: starea de spirit apropiată cuiva, înclinaţii, sau dispoziţie b: marcat de amabilitate sau ...

Departamentul de Inginerie Electrică

Education; Colleges & universities

Un departament colegial, care oferă cursuri în domeniile de Comunicaţii şi Reţele, Sisteme de Control, Materiale Electronice şi Dispozitive, Materiale Optice şi Dispozitive, ...

Teza de doctorat

Education; Colleges & universities

O disertaţie formală sau Teza dezvoltată de la o cercetare originală şi rezultate care este prezentată în susţinerea unui candidat pentru o diplomă sau de calificare ...

Universitatea din Brasilia

Education; Colleges & universities

Universitatea publică prestigioasă din Brazilia, situată în capitala ţării, Brasilia. Fondată în 1961, universitatea are 30000 studenţi absolvenţi şi neabsolvenţi în prezent, ...

Sub-categories