Home > Industry/Domain > Political systems

Political systems

The organisation and interaction of the members that make up the governing power of a social community or state.

0Categories 17091Terms

Add a new term

Contributors in Political systems

Political systems >

lingvistică cognitivă

Language; Grammar

Ramură a lingvisticii care interpretează limba din punct de vedere al conceptelor care stau la baza formelor sale. Uneori conceptele por fi universale, alteori specifice pentru o ...

însușirea limbii

Language; Grammar

Procesul prin care omul dobîndește capacitatea de a percepe, produce și utiliza cuvinte pentru a înțelege și a comunica. Această capacitate presupune preluarea de alte capacități ...

A inspira

Education;

1 a: a face să fie pătrunsă cu ceva (ca un principiu sau calitate), care modifică, de obicei, pentru o mai bună b: a introduce, a insinua 2: a inspira, a anima 3: la macerat ...

Înţelegător

Education;

1: existenţa sau operarea printr-o afinitate, interdependenţă, sau asociaţie mutuală 2 a: starea de spirit apropiată cuiva, înclinaţii, sau dispoziţie b: marcat de amabilitate sau ...

Departamentul de Inginerie Electrică

Education; Colleges & universities

Un departament colegial, care oferă cursuri în domeniile de Comunicaţii şi Reţele, Sisteme de Control, Materiale Electronice şi Dispozitive, Materiale Optice şi Dispozitive, ...

Teza de doctorat

Education; Colleges & universities

O disertaţie formală sau Teza dezvoltată de la o cercetare originală şi rezultate care este prezentată în susţinerea unui candidat pentru o diplomă sau de calificare ...

Universitatea din Brasilia

Education; Colleges & universities

Universitatea publică prestigioasă din Brazilia, situată în capitala ţării, Brasilia. Fondată în 1961, universitatea are 30000 studenţi absolvenţi şi neabsolvenţi în prezent, ...

Sub-categories